โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ มี 3 โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงรายให้เลือก ทั


โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ มี 3 โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงรายให้เลือก ทั

จังหวัดเชียงราย    อำเภอแม่สาย
รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ มี 3 โปรแกรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงรายให้เลือก ทัวร์ดอยตุง-ดอยแม่สลอง ทัวร์นอนภูชี้ฟ้า

โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือทัวร์ โปรแกรมเที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย มี 3 โปรแกรม นอนภูชี้ฟ้า พระขี่ม้าบิณฑบาต ดอยแม่สลอง ท่าขี้เหล็ก-พม่าเสียงซึงทัวร์ ทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์ท้องถิ่นเหนือ จัดทริปเชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ทัวร์เชียงราย ทัวร์ภูชี้ฟ้า เหมากรุ๊ป9ท่าน ฟรี่ 1ท่าน

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4คืน วัดร่องขุ่น-ตลาดแม่สาย-แม่ฟ้าหลวง-ดอยตุง-นอนนับดาวที่ภูชี้ฟ้า-ดอยอ่างขาง-แม่สลอง-วัดท่าตอน-ไร่ส้มธานธร-เชียงใหม่


วันแรก (เหมากรุ๊ปกำหนดจุดนัดได้)
19.30 น. เจอกันที่ ห้างบิกซีสะพานควาย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. TOTOTA รุ่น D4D มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ-อ.เชียงราย บริการอาหารว่าง+น้ำดื่มในรถ


วันที่สอง วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-ตลาดแม่สาย-ภูชี้ฟ้า
06.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อยหอนาฬิกา (มื้อที่ 1)
09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยา
10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)
13.00 น. เที่ยวตลาดแม่สายช้อปปิ้งตลาดสินค้าไทย-พม่า
14.00 น. พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่เขาภูชี้ฟ้า
17.00 น. เข้าพักที่บ้านพักภูชี้ฟ้า (ห้องละ 2 -4 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมความงามบนยอดภูชี้ฟ้า
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ี้วันที่สาม ชมทะเลหมอก-ดอนผาหม่น-ดอยแม่สลอง-ไร่ส้ม
05.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) แวะที่ดอยผาหม่น ชมดอกไม้ดอกทิวลิป(เดือนธันวาคม)
08.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101
13.00 น. ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวไร่ชา ชมสาธิตการชิมชาอู่หลง จะพบกับดอกซากุระหรือนางพญาเสือ โคร่งบานสะพรั่ง บริการอาหารกลางวันที่ภัตราคารอาหารจีนยูนาน
(มื้อที่ 5) ท่ามกลางวิวไร่ชา สวนดอกไม้
13.30 น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงามแวะซื้อสินค้าผล
ไม้แห้ง เกาลัด ชาฯลฯจากเมืองจีน
14.30 น เดินทางสู่ ท่าตอน แวะไร่สวนส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากทางบ้าน ระหว่างทางชมทัศนียภาพอัน
งดงาม คดเคี้ยว ของแม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
17.00 น เข้าพักที่อยู่ตีนดอยอ่างขางที่โรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี +น้ำอุ่น) บรรยากาศสบายๆ
19.00 น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พร้อมร้องเพลงสนุกผ่อนคลายคาราโอเกะ ที่ร้านอาหารค่ำนี้
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ดอยอ่างขาง-ชมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์54
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ (มื้อที่ 7) เสร็จแล้วพร้อมกันเดินทางสู่ดอย
อ่างขางพร้อมกับเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ไว้ก่อน
07.30 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงามได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษสวนบอนไซ แปลงพืชผัก เมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ
12.00 น. บริการกลางวันที่ ร้านอาหาร ใน อ. เชียงดาว (มื้อที่ 8)
สบาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากจากตัวเมืองเชียงใหม่
ชมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์54 รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากงานพืชสวนโลก 54 เชียงใหม่กันตามสบาย
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ห้า
04.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง


ทัวร์์เชียงรายวัน

อัตราค่าบริการ
ราคา 5700 บาท/ท่าน (เหมากรุ๊ป8-9ท่าน)เดินทางได้ทุกวัน
(เหมากรุ๊ป 9 ท่านฟรี1ท่าน)


ราคานี้รวมไกด์+รถตุ้+อาหาร 8 มื้อ + ที่พัก 2 คืน+ ค่าธรรมเนียมต่างๆ + ประกันอุบัติเหตุ1,000,000 บาท

ทัวร์เชียงราย ทัวร์นอนภูชี้ฟ้า 3วัน2คืน รับ-ส่งที่สนามบินเชียงราย-เชียงใหม่
5ท่าน 4400 บาท/ท่าน, 7 ท่าน ราคา 3600บาท/ท่าน
ราคานี้รวมรถตู้+ที่พัก2 คืน+ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000 บาท


ติดต่อคุณภาวาณี ลำใน(คุณแจ๋ม) มือถือ(092)261-4156
โทร02-917-0562,081-267-8361
http://www.siangzueng.com
Pavanee_L7@yahoo.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


เสียงซึงทัวร์จัดทริป ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ทัวร์ดอยอินทนนท์

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน ทัวร์ 3 ดอย ดอยตุง ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ - ตลาดท่าขี้เหล็ก-พม่า(เน้นช้อปปิ้ง)- วัดร่องขุ่น - สวนสัตว์เชียงใหม่ โดมหิมะ - ชมแพนด้าน้อย- บ้านถวาย -ถนนคนเดิน/ไนท์บาซ่า

วันแรก
19.00น. จุดนัดที่ห้างสรรพสินค้า บิกซีสะพานควาย (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์พร้อมบริการอาหารว่าง-เครื่องดี่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ เชียงราย

วันที่สอง วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-ช้อปปิ้งตลาดแม่สายท่าขี้เหล็ก-พม่า
06.30น. ชมวัดร่องขุ่น ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒ
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
09.00น. เที่ยวชมดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศไทยชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)
13.00น. ไหว้พระธาตุดอยตุง ประจำปีเกิดปีกุน
13.30น มุ่งสู่ อ.แม่สายเข้าที่พักโรงแรมวังทอง หรือระดับเดียวกัน(ห้องนอน2 ท่านทีวี+แอร์)
15.00น. พร้อมกันทำเอกสารผ่านด่านตลาดท่าขี้เหล็กเข้าพม่า เพื่อ ช้อปปิ้งสินค้าจากพม่า-จีน ตามอัธยาศัย
18.30น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่3) ที่ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี


วันที่สาม ดอยอ่างขาง-สวนสัตว์เชียงใหม่ -โดมหิมะ- แพนด้า-ถนนคนเดิน/ไนท์บาซ่า
06.00น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่4) เตรียมตัวเช็คเอาท์ และเดินทางต่อไปยัง พร้อมกันมุ่งสู่ ดอยอ่างขาง เดินเส้นทางท่าตอน ริมน้ำกก,ไร่ส้มธานธร
09.00น. เปลี่ยนรถท้องถิ่น ขึ้นดอยอ่างขาง ที่จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ
12.00น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านดอยอ่างขาง(มื้อที่5)
16.00น. สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมครอบครัวแพนด้าน้อย ลูกสาวของช่วงช่วง หลินฮุ่ย ก่อนสัมผัสกับความเย็นสุดขั้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีหิมะ ที่ Chiang Mai zoo Snow Dome หลังจากที่ท่านเข้าห้อง
รับอุณหภูมิแล้ว เปลี่ยนชุดเป็นชาวเอสกิโม นั่งรถเดโมเล่นหิมะ สนุกแบบเย็นสุดขั้ว อุณหภูมิ -5 C
17.30น. เข้าที่พัก ณ.โรงแรมโกลเด้นเพลส (ห้องนอน2 ท่านทีวี+แอร์) ใกล้ตลาดธานิน
18.30น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) สวนอาหารอิ่มปลาเผา
19.30น. ช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ไนท์บาซ่า ตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ดอยอินทนนท์-พระธาตุจอมทอง-หมู่บ้านถวายตลาดหางดง
07.00น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่7)
08.00น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ นำท่านสักการพระมหาธาตุเจดีนถเมทนีดล และนภพลภูมิสิริ สร้างถวาย
ในหลวงและพระราชินี พร้อมชมแปลงดอกไม้ ผลไม้เมืองหนาว จากนั้นมุ่งหน้าสู่จุสูงสุดแดนสยาม
2,563 เมตรเดินเที่ยวชมธรรมชาติตามเส้นทางอ่างกาหลง ป่าใส่เสื้อ ที่ได้รับการออกแบบเส้นทาง
เดินเป็นสะพานไม้ โดยนายไมเคิล วอลซ์ ชาวแคนนาดา และชมการเลือกซื้อ สินค้าจากชาวม้ง
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่8) โครงการหลวงอินทนนท์
13.00น. เที่ยวชม น้ำตกวชิราการ ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร
14.00น นมัสการ พระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีชวด
15.30น. มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านถวาย ชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก
18.00น. พร้อมกันที่รถมุ่งสู่เชียงใหม่-กรุงเทพฯ อาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
05.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

กำหนดการเดินทาง
ทัวร์ปาย เชียงใหม่ พืชสวนโลกวันเดินทาง

ราคานี้รวมไกด์+รถตู้+อาหาร 8 มื้อ+เครื่องดื่ม-ของว่าง + ที่พัก 2 คืน+ ค่าธรรมเนียมต่างๆ+ค่าบัตรชมแพนด้า + ค่ารถท้องถิ่น + ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

ข้อ แนะนำ ให้เตรียม ถุงมือ, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กันหนาว, ยาประจำตัว, หมวกกันแดด, แว่นตา, กล้องถ่ายรูป *ข้าวสารอาหารแห้ง และของตักบาตรที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง

ทัวร์เชียงใหม่เชียงราย ทัวร์นอนภูชี้ฟ้าโปรแกรม3วัน2คืน รับ-ส่งที่สนามบินเชียงราย-เชียงใหม่ 5ท่านราคา 4200 บาท/ท่าน, 7 ท่าน ราคา 3500บาท/ท่าน
ราคานี้รวมรถตู้+ที่พัก2 คืน+ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000 บาท

สนใจติดต่อ คุณภาวาณี ลำใน (แจ๋ม)
โทร.02-9170562,081-267-8361
http://www.siangzueng.com
Pavanee_L7@yahoo.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
โปรแกรมทัวร์เชียงราย พระขี่ม้าบิณฑบาต 5 วัน 4 คืน
วัดร่องขุ่น ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง- ตลาดท่าขี้เหล็ก-พม่า –นอนภูชี้ฟ้า-ดอยผาหม่น-น้ำตกภูซาน-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา101 หมู่บ้านสันติชน- วัดอาชาทองพระขี่ม้าบิณฑบาต - ถนนคนเดิน/ไนท์บาซ่า

วันแรก
19.00น. จุดนัดที่ (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์
พร้อมบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ เชียงราย

วันที่สอง วัดร่องขุ่น-ดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวง-พระธาตุดอยตุง- -ภูชี้ฟ้า
06.00น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต พิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อยหอนาฬิกา (มื้อที่ 1)
08.30น. นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล) จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)
13.30น. พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่ อ. เทิง ขึ้นเขาภูชี้ฟ้า
16.00น. เข้าพักที่ รีสอร์ทภูชี้ฟ้า (ห้องละ 2-3 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ.ที่พัก
18.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งนับดาว ณ.ที่พักใกล้จุดชมวิวผาสวรรค์ ราตรีสวัสดิ์..

วันที่สาม ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-น้ำตกภูซาง-ดอนผาหม่น-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101
05.00น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำ น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาวที่นับเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของ เมืองไทย ควรพกไฟฉายไปด้วยเนื่องจากทางเดินเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เป็นเส้นทางที่ลาดชัน และไม่มีแสงสว่าง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
08.00น. พร้อมกันนำท่าน ไปที่ดอยผาหม่น ชมดอกไม้ดอกทิวลิป(ช่วงเดือนธันวาคม)หรือน้ำตกภูซาง (Unseen)
10.00น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวชม-ชิมชาอู่หลง 101ชาที่มีชื่อเสียงและแพงที่สุดของดอยแม่สลอง ชมทิวทัศน์ไร่ชาที่กว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาที่ไร่ชา 101
13.00น. ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวไร่ชา ชมสาธิตการชิมชาอู่หลง ปลายเดือนธันวาคมจะพบกับดอกซากุระหรือนางพญาเสือ โคร่งบานสะพรั่ง บริการอาหารกลางวันที่ภัตราคารอาหารจีนยูนาน สวนหมอกดอกไม้(มื้อที่ 5) ท่ามกลางวิวไร่ชา สวนดอกไม้
14.00น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงามแวะซื้อสินค้าผลไม้แห้ง เกาลัด ชาฯลฯจากเมืองจีน
17.00น. เข้าพักที่ในเมืองเชียงราย โรงแรม (ห้องละ2 ท่าน แอร์ ทีวี +น้ำอุ่น) บรรยากาศสบายๆ
18.00น. บริการอาหารเย็น ณ.ร้านอาหารไทย ริมน้ำกก หรือร้านเอกโอชา (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัยสนุกกับการช้อปปิ้งไนท์บาซ่าเชียงราย หรือถนนคนเดินเชียงราย

วันที่สี่ วัดอาชาทองพระขี่ม้า-ช้อปปิ้งตลาดแม่สายท่าขี้เหล็ก-พม่า
06.00น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่7) เตรียมตัวเช็คเอาท์ และเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำป่าอาชาทองหรือ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระขี่ม้าบิณฑบาต (Unseen Thailand) พระสงฆ์จะขี่ม้าลงมาจากวัดเพื่อให้ศรัทธาได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่ลานพระแก้ว ด้วยความอิ่มเอมใจ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินชมโรงเลี้ยงม้าของทางวัดได้อีกด้วย พร้อมกันมุ่งสู่ อ.แม่สาย
08.30น. นำท่านสู่ อ.แม่สาย เที่ยวตลาดแม่สาย ช้อปปิ้งตลาดสินค้าไทย-พม่า ตลาดท่าขี้เหล็ก พร้อมกันทำเอกสารผ่านด่านตลาดท่าขี้เหล็กเข้าพม่า เพื่อ ช้อปปิ้งสินค้าจากพม่า-จีน ตามอัธยาศัย
11.30น พร้อมกันที่รถเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารภูไทยไก่ย่าง (มื้อที่ 8)
หลังอาหารเที่ยงเตรียมตัวกลับกรุงเทพ เส้นทาง แพร่ พิษณุโลก
19.00น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่9) ที่นครสวรรค์ ร้านอาหารโกยี
23.00น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ราคาท่าน 5,900 บาท/ท่าน (กรณีเหมากรุ๊ป 8-9 ท่าน)
(เหมากรุ๊ป9 ท่านฟรีท่านที่ 10)
คืนแรก ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท 1 คืน, คืนที่สองโรมแรม 1 คืน. นอนห้องละ 2 ท่าน

ราคานี้รวมไกด์+รถตู้+อาหาร 9 มื้อ + ที่พัก 2 คืน+ ค่าธรรมเนียมต่างๆ+ ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท
ข้อแนะนำ ให้เตรียมถุงมือ, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กันหนาว, ยาประจำตัว, หมวกกันแดด, แว่นตา, กล้องถ่ายรูป
*ข้าวสารอาหารแห้ง และของตักบาตรที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง*

การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 081-267-8361 fax: 02-917-0966 E-mai. Pavanee_L7@yahoo.com
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ