ทัวร์ระนองแช่น้ำแร่ร้อนนอนเกาะพยามมัลดีฟเมืองไทย 4วัน3 คืนกทม-จระนอง


ทัวร์ระนองแช่น้ำแร่ร้อนนอนเกาะพยามมัลดีฟเมืองไทย 4วัน3 คืนกทม-จระนอง

จังหวัดระนอง    กิ่งอำเภอสุขสำราญ
รายละเอียด

ทัวร์ระนองดำน้ำชมปะการัง เกาะค้างคาว เกาะพยาม สองฝั่งอันดามันไทย-พม่า 4วัน3 คืน(กรุง-จ.ระนอง)

วันที่แรก กรุงเทพ -ระนอง
19.00น. รับคณะที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.ระนอง
บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่อง ให้คณะอิ่มอร่อยก่อนนอน (มื้อที่1)

วันที่สอง –วัดหาดส้มแป้น พระที่นั่งจำลองระนองแคนย่อน บ่อน้ำแร่ร้อน ปากน้ำระนอง สุสานเจ้าเมือง
06.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) ณ.ร้านอาหาร อาทิเช่น บะกุ๊ดเต๋ ติ่มซำ โจ๊ก ชา กาแฟ
08.00น. ชมวัดหาดส้มแป้น สักการะรูปเหมือนพรอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวระนอง ชมเจดีย์หกเหลี่ยม ที่มีอายุ
กว่า100 ปี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นร่วมทำบุญอาหารปลาพวงในคลอง หาดส้มแป้น
09.00น. เดินทางไปต่อ ระนองแคนย่อน ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามเปลือกตาของเหมืองแร่เก่าที่มีขุดเอาถ่านหินและดินขาว
ไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค ทำให้สภาพภูมิประเทศกลายเป็นแกรนแคนยอนขนาดย่อมๆ มีทะเลสาบสีมรกต
ขนาดใหญ่
10.00น.ชมสวนสาธารณะรักษะวาริน บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำแร่
แห่งนี้ไม่มีกลิ่นฉุนของกำมะถัน ประกอบด้วยบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว มีกิจกรรมแช่เท้าในบ่อน้ำนี้เพื่อการ
ผ่อนคลายถึง2บ่อใหญ่ๆ ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่า บรรเทาโรคเหน็บชาปวดข้อ
โรคผิวหนังและช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง (ครัวสวนสตอ) ร้านอาหารริมบ่อน้ำร้อน ชิมอาหารพื้นเมือง(มื้อที่3)
13.00น.เช็คอินโรงแรม โรงแรมชั้นหนึ่งของระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย มีอาบน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนรักษะวารินบริการทุกห้อง
สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ นวดแผนไทย
15.30น.นำท่านชมสถานที่น่าสนใจในเขตเมืองปากน้ำระนอง
-นำสัการะศาลหลักเมือง
-ชมตัวเมืองระนอง,ชมพระที่นั่งรัตนรังสรรค์
-ชมสุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นฮวงซุ่ยที่ฝังศพเจ้าเมืองระนอง
17.00น.เดินทางเรียบปากน้ำระนอง สู่แม่น้ำกระบุรี อยู่ฝั่งตอนใต้ของทะเลอันดามัน จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นแผ่นดินพม่า
(วิกตอเรียพอยท์) เป็นเมืองของพม่า
18.00น.บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเคียงเล (4) เมนูอาหารทะเล
19.00น.เดินทางกลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม –เกาะพยาม ดำน้ำชมปะการัง นั่งเรือรอบเกาะชมป่าชานเลน ซากเรือโบราณ,สักการะศาลเจ้าพ่อตาหินขาว
07.00น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่5)
08.00น.เดินทางไปท่าเรือเกาะพยามปากน้ำระนอง นั่งเรือโดยสารสู่เกาะพยามเกาะใหญ่อันดับสองระนองรองจากเกาะช้าง
11.00น.ถึงท่าเรือเกาะพยาม อ่าวมาย นั่งมอเตอร์ไซด์สู่ที่พัก(บนเกาะยังไม่มีถนนสำหรับรถยนต์ใช้ได้แต่เฉพาะมอเตอร์ไซด์)
11.30น.นำท่านนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะพยามชมอ่าวต่างๆ อ่าวเขาควาย และชายหาดสวยงาม เช่น หาดขามและเล่นน้ำ ดำน้ำ
แบบ snorkel ชมปะการังตามจุดต่างๆและสักการะศาลเจ้าพ่อหินขาว ชมโบสถ์กลางน้ำของวัดเกาะพยาม ชมซากเรือ
โบราณ บริการอาหารเที่ยงบนเกาะพยาม(มื้อที่6)
16.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมพระอาทิตย์อัสดงลับขอบฟ้าอันดามัน
18.00น.บริการอาหารเย็น(มื้อที่7)

วันที่สี่-ของฝากเกาะพยาม ภูเขาหญ้า น้ำตกหงาว น้ำตกปุญบาล ชมทิวทัศน์แม่น้ำกระบี่ จุดชมวิวเขาฝาชี
06.30น.บริการอาหารเช้า(มื้อที่8 ณ โรงแรม/ พร้อมเช็คเอ้าท์
08.30น.นั่งมอเตอร์ไซด์กลับสู่ท่าเรือ เลือกซื้อของฝากจาเกาะพยาม สินค้าที่น่าสนใจคือกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์แปรรูป
มีทั้งคั่วทั้งอบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากกาหยู
09.30น.นั่งเรือโดยสารกลับฝั่งระนอง
11.30น.ถึงฝั่งรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสมบูรณ์โภชนา(9) รานอาหารอร่อยเรื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง

13.00น. แวะชมคอคอดกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายุพร้อมถ่ายรูปที่ระลึก
จากนั้นแวะชม อ.หัวหิน ชมเพลินวาน ถ่ายโรงหนังเก่า หรือ วัดเขาธงชัย (พร้อมทานอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย)
22.00น. เดินทางถึงกรุงเทพ อุปกรณ์ดำน้ำ+ประกันอุบัติเหตุโดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 6,900-7400 บาท/ท่าน 8-9ท่าน (ไฮซีซั่น 1พ.ย.-พค.)เที่ยวตลอดปี
ราคานี้รวม ค่ารถรับอากาศ VIP. ไป-กลับ กรุงเทพ ,- ขนมคบเคี้ยว+น้ำดื่ม+ ค่าเรือนำเที่ยว ตามโปรแกรม
+ ค่าเจ้าหน้าที่ทางทะเล+ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน+ โรงแรม2คืน อาหาร 9 มื้อ+รวม200,000 บาท

เสียงซึงทัวร์
โทร.มือถือ(092)261-4156,
081-267-8361,02-917-0562 แฟ็ก 02-917-0966
www.siangezueng.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
ทัวร์ทะเลใต้กระบี่-ตรังดำน้ำชมประการัง4วัน3 คืน (กรุงเทพ-จ.กระบี่)

วันที่แรก กรุงเทพ -กระบี่ / ตรัง
18.00น. รับคณะที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถบัสปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ จ.กระบี่
บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารว่าง ให้คณะอิ่มอร่อยก่อนนอน (มื้อที่1)

วันที่สอง ล่องเรือถ้ำเลเขากรอบ –อช.เขานอจูจี้-สระมรกต-น้ำตกร้อน –วัดถ้ำเสือ เขาขนาบ
06.00น. ถึงห้วยยอด จ.ตรัง ทำธุรกิจส่วนตัวทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง(มื้อที่2) เตรียมตัวสนุกสนานกิจกรรมล่องเรือ แหล่ง
ท่องเที่ยว Unseen Thail.and ถ้ำเลเขากรอบ ล่องเรือผ่านภูเขาหินปูน ที่โอบล้อมด้วยสายน้ำทุ่งนาป่ายาง
ชมงามงดงาม หินงอกหินย้อย ภายในถ้ำที่มีปรากฏการตะการตาหินย้อยลงมาเป็นผ้าม่านระย้าแทบจดพื้นน้ำ
บางก็เป็นหลอดเล็กยาวนับพันพุ่งลงมาจากผนังถ้ำ ภายในภ้ำเลเขากรอบ จะมีถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร
ถ้ำเจ้าบ่าวเจ้าสาว ถ้ำสวรรค์ ถ้ำท้องพระโรง เป็นต้น ภายในถ้ำมีสายน้ำไหลผ่านตลอดเส้นทางการชมถ้ำ จากนั้น
เดินทางทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าดิบชื้น ผืนสุดท้ายของไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบรัง
นกแต้วแร้วท้องดำ ณ.อุทยานแห่งชาติเขานอจูจี้ ที่สมบรูณ์ทางธรรมชาติ มีนกมากว่า 250 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่3) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินตามเส้นทาง ทีน่า-ลิฟ เลาะลำธารใสที่ไหลมา
จากสระ ชมอ่างแก้ว สระมรกต (Unseen) ที่มีสีสันสวยงามของสระน้ำผุด สนุกกับการเล่นน้ำที่ใสสะอาด
จนยากที่จะห้ามใจท่านไม่ให้เล่นน้ำ กระโดดลงน้ำ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen) เกิดจากน้ำร้อนผุด
จากใต้ดิน แล้วไหลสู่สายธารผ่านป่าเขา เกิดป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณภูมิไม่สูงมาก เหมาะแก่การแช่ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ในระหว่างการเดินทางได้อย่างสบาย.. จากนั้นแวะวัดถ้ำเสือ นมัสการพระอาจารย์จำเนียร และกราบไหว้
เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ แล้วถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ สัญญาลักษณ์เมืองกระบี่ รูปคู่ปูยักษ์
และนกอินทรีย์
17.30น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่4) ณ.ภัตตาคารอาหารเรือนทิพย์ หรือเรือนไม้ หลังอาหารเชิญท่านเดินชมบรรยากาศค่ำคืน
เมืองกระบี่ โรตีกรอบ แสนอร่อย หน้าคิงคอง ที่ต้องยืนรอต่อคิว
20.30น. Check in เข้าสู่ที่พัก ระบี่โรงแรม ที่พักอยู่ใกล้ตลาด สามารถเดินชมวิวขนาบน้ำได้วันที่สาม กระบี่ ดำน้ำชมปะการัง เกาะพีพีเล (อ่าวมาหยา,เกาะไม่ไผ่-ทะเลแหวก) โต๊ะซำมะ,อ่าวปีเละ,ถ้ำไวกิ้ง –เกาะพีพีดอน
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่5) ณ.ที่พัก
08.30น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือลงเรือสำราญ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ มุ่งหน้าสู่ PHI PHI ISLAND สู่น่านน้ำทะเลอันดามัน ไปชมอ่าวลิง ชายหาดเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังเขากวาง กัลปังหา ฝูงปลาการ์ตูน เป็นต้น เชิญท่านสัมผัส The Beach รอบเกาะ อ่าวมาหยา ดังในบทภาพยนตร์ดัง Hollywood แวะเที่ยวบนเกาะเล่นน้ำ ชายหาด ชมวิว และถ่ายรูป ไปเกาะพีพีเล แวะชมถ้ำไวกิ้ง (ถ้ำรังนก เป็นเขตห้ามเข้า ) และอ่าวปิเล๊ะ เป็นอ่าวที่มีวิวสวยงามมาก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Buffet (มื้อที่3) หลังอาหาร ไปดำน้ำ ดูปะการัง สลับซับซ้อน เรียงรายใต้ทะเลน้ำตื้น ชมปลาหลากสีสายพันธ์ และเป็นจุดที่สวยสุด ณ. หมู่เกาะหินกลางทะเล เที่ยวเกาะไม้ไผ่ หาดทรายสวย น้ำใส น่าเล่นน้ำ ชมวิว ถ่ายรูป หรือดำน้ำชมปะการัง พร้อมฝูงปลาทะเล
แหวกว่ายมากมายและอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง 24 กิโลเมตร ชมทะเลแหวก (Unseen Thailad) ความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เมื่อน้ำทะเลแหวกเป็นสองฝั่ง สามารถเดินชม วิว เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ณ.หาดสามเส้า ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ ถ่ายรูปสวยๆ หากมีเวลาเหลือ เกาะปอดะ สามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล
17.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมกระบี่รอยัล
18.30น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่4) ณ.ร้านอาหาร ที่ท่าเรือก่อนเข้าที่พัก ทานอาหารเสร็จเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ สุสานหอยล้านปี –ของดีเมืองกระบี่ -ล่องเรือเขาสกเขื่อนเชียวหลาน -ผลไม้หลังสวน
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่7) หลังอาหารเช็คเอ้าท์
08.30น เดินทางออกไปซื้อของฝาก ของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองกระบี่ ชมสุสานหอยล้านปี แหล่งการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
อันเกิดจากเปลือกหอยโบราณทับถม กันกว่า 1 ล้านปี แล้วออกเดินทางไปยังสุราษฎร์ธานี
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่8) อร่อยกับเมนูปลาริมเขื่อน พร้อมล่องเรือชมเขาสกกุ้ยหลินเมืองไทยบรรยากาศสันเขื่อน
หลังอาหารเดินทางสู่ กทม. ระหว่างทางแวะให้ท่านจับจ่ายสินค้าของร้านดังๆ และจุดริมทางหลังสวน ชุมพร ให้ท่านผลไม้ (พร้อมทานอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย)
02.00น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 7500-7,900 บาท/ท่าน
ราคานี้รวม ค่ารถอากาศ VIP. ตลอดโปรแกรมไป-กลับ กรุงเทพ-กระบี่
ดำน้ำชมปะการัง-ค่าล่องเรือถ้ำเล/เขาสก- ขนมคบเคี้ยว+น้ำดื่ม+ ค่าเรือนำเที่ยว ตามโปรแกรม

ติดต่อ คุณภาวาณี ลำใน
โทร.มือถือ(092)-261-4156,081-267-8361, 02-917-0562
เสียงซึงทัวร์
www.siangzueng.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรแกรมเที่ยวเกาะช้าง 2วัน1คืน กรุงเทพ-จ.ตราด

จัดทริปเกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง2 วัน1คีน
โปรแกรมเกาะช้าง ดำน้ำชมปะการัง 2 วัน1 คืน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-เกาะช้างดำน้ำชมปะการัง-อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ
01.30น. รับท่านที่นัดพร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.ตราด บริการน้ำดื่ม+ขนม
06.30น. ถึง จ.ตราด บริการอาหารเช้า(มื้อที่1)
07.00น. ถึงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางข้ามเกาะช้าง
08.00น. Check in ที่พักเกาะช้างสยามเบย์ รีสอร์ท/ติดหาดทรายแอร์+น้ำอุ่น) เก็บสัมภาระเข้าที่พักติดหน้าหาดทะเล
08.30น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านของเกาะช้าง
10.00น. ออกเดินทางสู่น่านน้ำทะเลอ่าวไทยชมทัศนีย์ภาพของหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดการเดินทาง
11.00.น. เดินทางมุ่งสู่เกาะยักษ์ เกาะทองหลาง เกาะโล้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้น
ในอ่าวไทย

เกาะที่ 1.เกาะทองหลาง 45 นาที่
เกาะที่ 2. เกาะยักษ์ใหญ่ 45 นาที่(ชมปลาสวยงาม,ชมปะการังโต๊ะ)
เกาะที่ 3.เกาะยักษ์เล็ก 45 นาที่ (ชมปลาสวยงาม,ปะการังดอกไม้)
เกาะที่ 4. เกาะหวาย (เดินเ่ล่นหาดทราย สะพานทอดเที่ยบท่า ปะการังน้ำตื้น ปะการังสมอง,ปะกาั่รังเขากวาง
12.00น. บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ห์บนเรือ(มื้อที่2) BBQ. กาแฟร้อน,ผลไม้ น้ำดื่ม
13.00น. เดินทางมุ่งสู่เกาะรังเพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกตชายหาดทรายขาว สะอาด สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
หน้าอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะรัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดกว่าเกาะอื่น
16.00น. นำท่านเดินกลับสู่หมู่บ้านบางเบ้า
17.00น. ถึงบางเบ้านำท่านกลับสู่ที่พัก
18.30น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่3)ที่ร้าน Bamboo Restaurant บริเวณหาดทรายขาว พร้อมเลือกซื้อของ ที่ระลึกมากมาย
พร้อมกับชมการแสดงการควงกระบองไฟริมชายหาดที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งของนักท่องเที่ยวบนเกาะช้าง


วันที่สอง เก็บบรรยากาศที่พัก-อำลาเกาะช้าง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Breakfast(มื้อที่ 4) พร้อมสุดกลิ่นไอทะเลยามเช้า
08.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพบรรยากาศที่พักหรือเล่นน้ำทะเล เก็บสัมภาระ Check out จากที่พัก
09.00น. นำท่านสู่น้ำตกคลองพลู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้า
11.30น. อำลาเกาะช้าง ลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
12.00น บริการอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหารทะเลซีฟู้ด (มื้อที่5) ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
19.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 3,200-3900 บาท/ท่าน (ขึ้นอยู่ระดับที่พัก)

เหมากรุ๊ป 9-10ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ราคานี้รวม ไกด์ +รถตู้กรุงเทพฯ-จ.ตราด+ ค่าเรือเฟอร์รีข้ามฟากไปกลับ + ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือ-รีสอร์ท
อาหาร 5 มื้อ+ค่าที่พัก 1คืน+รวมอุปกรณ์ดำน้ำ+ประกันอุบัติเหตุ200,000 บาท

สนใจติดต่อ คุณภาวาณี ลำใน
โทร.มือถือ(092)-261-4156,02-917-0562,081-267-8361
www.siangzueng.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรแกรมเที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ 3วัน2 คืน(กรุงเทพ-จ.ตราด) จันทบุรี-วัดเขาสุกิม- โบสถ์คาทอลิก

วันที่แรก กรุงเทพฯ-จันทบุรี ?วัดเขาสุกิม-โบสถ์คาทอลิค ?แหลมหงอบ-เกาะช้าง
05.00น. รับท่านที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.ตราด
บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่องมื้อเช้า (มื้อที่1)
10.30น. ถึงจ.จันทรบุรี นำท่านชม วัดเขาสุกิม ชมอาคารเฉลิมพระเกียรติบนยอดเขา สถานที่เก็บวัตถุต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้
จำนวนนับไม่ถ้วน และประเมินค่ามิได้ รูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง ของหลวงปู่สมชาย และพระอาจารย์เกจิที่มีชื่อเสียง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่2) ช่วงบ่ายชมโบสถ์วัดคาทอลิค ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สถาปัตยกรรม ศิลปะแบบโกธิค
ภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส มีอายุร่วม 100 ปี ซึ่งมีความสวยงามมาก
16.30น. นำท่านถึงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางข้ามเกาะช้าง
Check in ที่พักสยามเบร์รีสอร์ท เกาะช้างลากูน //แอร์+น้ำอุ่นนอนห้องละ2-4ท่าน)บ้านวิมารบุรี
เก็บสัมภาระเข้าที่พักติดหน้าหาดทะเล
18.30น. บริการอาหารค่ำ(มื้อที่3) ณ.ร้านอาหาร อิ่มอร่อยอาหารทะเลสดๆ (นั่งเรือชมหิ่งห้อย หรือ ชมการแสดงควงไฟ)
(กรณีกรุ๊ปเหมา 40 ท่านขึ้นไปมีคาราโอเกะบริการ) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สองของการเดินทาง เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ.โรงแรมที่พัก
08.30น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านของเกาะช้าง
ออกเดินทางสู่น่านน้ำทะเลอ่าวไทยชมทัศนีย์ภาพของหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดการเดินทาง
เดินทางมุ่งสู่เกาะ เกาะทองหลาง เกาะหวาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นในอ่าวไทย
เกาะที่ 1. เกาะทองหลาง ใช้เวลาดำน้ำ 45 นาที
เกาะที่ 2. เกาะยักษ์ใหญ่ 45 นาที (ชมปลาสวยงาม, ชมปะการังโต๊ะ)
เกาะที่ 3. เกาะยักษ์เล็ก 45 นาที่ (ชมปลาสวยงาม, ปะการังดอกไม้)
เกาะที่ 4. เกาะหวาย (เดินเล่นหาดทราย มีสะพานทอดเทียบท่า ปะการังน้ำตื้น ปะการังสมอง ,ปะการังเขากวาง
ปลาเยอะมากๆหาดนี้

12.00น. บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ห์บนเรือ(มื้อที่5) มีกาแฟร้อนบริการตลอด,น้ำดื่ม,ผลไม้,BBQ
13.00น. เดินทางมุ่งสู่เกาะรังเพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกตชายหาดทรายขาว สะอาด สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
หน้าอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะรัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดกว่าเกาะอื่น
16.00น. นำท่านเดินกลับสู่หมู่บ้านบางเบ้า - ถึงบางเบ้านำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) ณ.ร้านอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ

วันที่สามชองการเดินทาง เก็บบรรยากาศที่พัก-อำลาเกาะช้าง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Breakfast(มื้อที่ 7) พร้อมสุดกลิ่นไอทะเลยามเช้า
09.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพบรรยากาศที่พักหรือเล่นน้ำทะเล เก็บสัมภาระ Check out จากที่พัก
11.30น. อำลาเกาะช้าง ลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
12.00น บริการอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหารทะเลซีฟู้ด (มื้อที่8) ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
17.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 4,500-5,200 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม ไกด์ +รถตู้VIP.ไป-กลับ-กรุงเทพฯ- จ.ตราด- ขนมคบเคี้ยว+น้ำดื่ม+ ค่าเรือเฟอร์รีข้ามฟากไปกลับ
+ ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือ-รีสอร์ท2คืน อาหาร 8 มื้อ+ค่าที่พัก 1คืน+รวมอุปกรณ์ดำน้ำ+ประกันอุบัติเหตุ200,000 บาท


สนใจติดต่อ
คุณภาวาณี ลำใน มือถือ(092)261-4156
บริษัทเสียงซึงทัวร์
โทร.02-917-0562,081-267-8361
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ