บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

ฟิล์มยืด ใช้ดีต้องมีแบรนด์ สั่งปุ๊มส่งปั๊บ ที่ พลาสติกมอลล์ 02-906-5107 ฟิล์มยืดพันพาเลท Stretch film ฟิล์มยืดหน้ากว้าง 1 เมตร มินิฟิล์มยืด 10 เซนติเมตร ฟิล์มยืดพันเครื่อง ฟิล์มยืดห้องเย็น ฟิล์มยืดที่ใสบางเหนียว เกาะติดทุกม้วน ป้องกันฝุ่นละออง ไอน้ำ และสิ