wisserviceบริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร กล้อ


wisserviceบริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร กล้อ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตวังทองหลาง
รายละเอียด

http://itserveroutsource.wis.co.th

wisserviceบริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร

นวัตกรรม CCTV อัจฉริยะเผยโดดเด่นด้วยระบบวิเคราะห์เหตุน่าสงสัยและให้สัญญาณภาพที่คมชัด ทั้งกลางวันและกลางคืน
ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Fire Alarm , AccessControl ,Intrusion Alarm และ SurveillanceSoftware
ให้คําปรึกษาและแนะนําการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจของคุณ

IT Outsourcing เป็นบริการที่จะช่วยดูแลระบบและพัฒนาระบบ IT ในแต่ละส่วนขององกรค์ เช่น ด้าน Software , Hardware , การพัฒนาบุคลากร , การนำเสนอ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทํางานให้ได้อย่างเหมาะสมทางเรามีบุคลากรที่ความสามารถทางด้านไอทีได้ทุกด้าน ตั้งแต่การวางระบบไอทีภายในองค์กร,วางระบบเซิร์ฟเวอร์, วางระบบรักษาความปลอดภัยและ สํารองข้อมูล รวมถึงการทํา Preventive Maintanance อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้าง ๆ และ นอกจากนั้น ยังคอยแนะนําให้คําปรึกษา


บริษัท เวิลด์ อินสตอลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องอินฟาเรต, ระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์ Accessories สำหรับงาน CCTV และระบบ TV ผ่านดาวเทียมและเราให้บริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร
เราผู้นำด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เราคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจของคุณ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลทางด้านธุรกิจที่สำคัญสำหรับลูกค้า ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คุณจัดการระบบ IT ของสำนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางเรามีการออกแบบการติดตั้งและวิเคราะห์การใช้งานของพื้นฐานด้านไอทีของสำนักงานใหม่ ของคุณ โดยจะสำรวจความต้องการใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นแล้วจึงเริ่มจึงเริ่มติดตั้งระบบ รวมทั้งฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ IT ให้ได้อย่างเหมาะสม เรายังมีทีม IT Outsourcing เป็นบริการที่จะช่วยดูแลระบบและพัฒนา IT ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ IT ในแต่ละส่วน เช่น ด้าน Software , Hardware ,การพัฒนาบุคลากร, การนำเสนอ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงานให้ได้อย่างเหมาะสม หากองค์กรของท่าน กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ IT ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบ IT โดยทางเรามี บุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาทางด้านไอทีได้ทุกด้าน ตั้งแต่การวางระบบไอทีภายในองค์กร,วางระบบเซิร์ฟเวอร์, วางระบบรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูล รวมถึงการทำ Preventive Maintanance อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังคอยแนะนำให้คำปรึกษา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพและสามารถใช้ระบบ IT ได้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรของท่าน โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มตลาด อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เราพร้อมให้ข้อมูลและสนับสนุนงานประมูลเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่ายตลอดเวลาโดยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้นโยบาย "ความต้องการของท่าน คืองานของเรา" เมื่อท่านต้องการสินค้าในกลุ่มรักษา
ความปลอดภัยขอให้ติดต่อเรา

บริษัท เวิลด์ อินสตอลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ 318/63 ซอยลาดพร้าว87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 021589737
Fax: 021589769

email : info@wis.co.th
wisservicethailand2013@gmail.com

http://itserveroutsource.wis.co.th

https://plus.google.com/u/0/115301646800079701627/about