ยกระดับวงการปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น “Smart Livestock” ด้วย Feed pump


ยกระดับวงการปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น “Smart Livestock” ด้วย Feed pump

จังหวัดสุพรรณบุรี    อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด

นวัตกรรมที่จะช่วยให้งานในฟาร์มง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ ด้วย Feed Pump  ปั๊มฟีดที่จะช่วยทำหน้าที่ฟีดวัคซีนเพื่อกระจายไปพร้อมกับน้ำให้กับสัตว์ได้ทั่วทั้งฟาร์มแบบอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งการจ่ายวัคซีนได้ในปริมาณที่ต้องการ จ่ายวัคซีนด้วยความแม่นยำสูงมาตรฐานยุโรป https://www.youtube.com/watch?v=ee2LiU5HBpM&t=3s  พร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก้าวสู่การเป็น “Smart Livestock” อย่างเต็มตัว
สอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มสำหรับใช้ภายในฟาร์ม ติดต่อ บจก.เอส ไรคส์ ไลน์ sreich หรือ โทร 02-3223188, 091-7741198

Email : mkt2@sreichcompany.com           http://www.sreichcompany.com/th/index.php

#Smart Livestock #ฟาร์มอัจฉริยะ #ปศุสัตว์ #เครื่องฟีดวัคซีน #ฟีดวัคซีนในฟาร์ม #การให้วัคซีนสัตว์ในฟาร์ม #ปั๊มฟีด #Feed pump #S Reich