ปั๊มฟีดคลอรีน เพื่อการฆ่าเชื้อในโรงงานอาหาร


ปั๊มฟีดคลอรีน เพื่อการฆ่าเชื้อในโรงงานอาหาร

จังหวัดราชบุรี    กิ่งอำเภอบ้านคา
รายละเอียด

การฆ่าเชื้อในโรงงานอาหารจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงาน เพื่อป้องกันพาหะและลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน การฆ่าเชื้อจึงต้องฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดที่มีการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำมาแล้ว ด้วยเครื่องฟีดคลอรีน
Feed pump ปั๊มฟีดคลอรีนมาตรฐานยุโรป ปรับตั้งค่าง่าย ทนการกัดกร่อนของคลอรีนได้ดี https://www.youtube.com/watch?v=OVPSGMpCQUM
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มคลอรีน เอส ไรคส์ เพื่อเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับกระบวนการของคุณ โทร 02-3223188, 091-7741198 (เป้การตลาด) หรือ ไลน์ sreich
Email : mkt2@sreichcompany.com http://www.sreichcompany.com/th/index.php
#ปั๊มฟีดคลอรีน #Feed pumps #ฆ่าเชื้อในน้ำ #ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในโรงงาน #โรงงานอาหาร #ปั๊มจ่ายสารละลาย #เอส ไรคส์ #S Reich