ขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Jumper AngelSounds จัดส่งสินค้าฟรี


ขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Jumper AngelSounds จัดส่งสินค้าฟรี

จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด

ขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก Jumper AngelSounds รุ่น JPD-100s Original เป็นเครื่องที่ขายดีที่สุด ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าไม่มีอันตรายต่อเด็กในครรภ์ ตัวเครื่องสามารถต่อหูฟังได้ 2 ช่องพร้อมกัน สำหรับฟัง 2 คน หรือต่อออกลำโพงเพื่อบันทึกเสียงไวเ้ป็นความทรงจำ รับประกันใน1ปี

ถูกสุดๆๆๆๆ 1500 บาท พร้อมจัดส่งฟรี

อุปกรณ์ในกล่อง

1.เครื่องฟังเสียงหัวใจ ทารกความถี่ตำ่ Jumper AngelSounds รุ่น JPD-100s
2.สาย Audio สำหรับ เชื่อมต่อกับลาโพงและเครื่องบันทึกเสียงโดยตรง
3.หูฟัง
4.แบตเตอรี่
5.คู่มือการใช้งานเครื่อง AngelSounds รุ่น JPD-100s

ขาย Jumper AngelSounds รุ่น JPD-100s4

-มีจอแสดงผล LCD แสดงอัตราการเต้นขอหัวใจทารกในครรภ์ได้อย่างแม่นยา
- ตัวเครื่องสามารถบันทึกเสียงหัวใจทารกลง memory ได้
- มาพร้อมลาโพงและเครื่องเล่นเพลง พร้อมเพลงเสริมสร้างพัฒนาการทารกในครรภ์ 5 เพลงภายในตัวเครื่อง

ถูกสุดๆๆ 3100 บาท

อุปกรณ์ในกล่อง

1.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกความถี่ต่า Jumper AngelSounds รุ่น JPD-100s4
2.สาย Audio สาหรับเชื่อมต่อลาโพงและเครื่องบันทึกเสียงโดยตรง
3.คู่มือการใช้งานเครื่อง AngelSounds รุ่น JPD-100s4