กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ก่อนสมัครสมาชิก และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


8604+9080 =

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  • สมาชิกจะได้รับประโยชน์ ที่ทำให้สามารถจัดการประกาศของคุณได้ง่ายขึ้น
  • เลื่อนอันดับประกาศของท่านให้อยู่อันดับต้นๆ ของรายการในแต่ละวันได้
  • กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบ
  • คอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และสมบูรณ์อยู่เสมอ หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ Novabizz.com มีสิทธิที่จะระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  

    ยอมรับเงื่อนไข

ลงทะเบียน