จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่


จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมือง
รายละเอียด

โปรแกรมผลิต Jewelry  เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ทั้งที่เป็นงานทอง(Gold)  แพลทินัม(Platinum)  งานเงิน(Silver)  ทั้งงานฝังเพชร(Diamond)  พลอย(Color stone)  มุก  หินสีต่างๆ และอื่นๆ   ใช้งานง่าย  สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  คุ้มค่า  สามารถทำงานและควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถปรับระบบโปรแกรมให้เข้ากับระบบการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว โปรแกรมประกอบด้วยระบบจัดการการผลิต Jewelry  ดังนี้  โปรแกรมผลิตจิวเวลรี่ รองรับการติดตามการผลิต Jewelry รองรับข้อมูลลูกค้า รองรับข้อมูลโรงงานผลิต , ช่าง รองรับข้อมูลสินค้า รองรับการกำหนดราคาค่าแรงมาตรฐาน รองรับการทำใบเสนอราคา Quotation รองรับการพิมพ์ใบเสนอราคา รองรับการเปิด Order รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รองรับการพิมพ์ใบคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Order) รองรับการวางแผนผลิต รองรับการติดตามการผลิต รองรับการสั่งช่างนอกผลิต สั่งโรงงานผลิต (Subcontractor) รองรับการสั่งช่างภายในผลิต รองรับการพิมพ์ใบสั่งงานผลิต รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้โรงงานผลิตซ่อม รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้ช่างภายในซ่อม รองรับการรับคืนสินค้าจากโรงงานผลิต รองรับการรับคืนสินค้าจากช่างภายใน รองรับการคำนวณซิ รองรับการคำนวณน้ำหนักทอง เงิน ขาดสุทธิ จากการผลิตของแต่ละโรงงานผลิต รองรับการตัดปริมาณสินค้าจากการส่งออกให้ลูกค้า รองรับการโอนสินค้าเข้าสต๊อก เช่น กรณีผลิตเกิน Order รองรับการคืนเนื้อเงินให้โรงหล่อ รองรับการพิมพ์ใบจ่ายเนื้อเงินให้โรงหล่อ รองรับการคำนวณสรุปค่าแรงที่ต้องจ่ายให้โรงงานผลิตแต่ละราย แต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน รองรับการพิมพ์ใบจ่ายค่าแรงให้โรงงานผลิตแต่ละราย รองรับการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ  เช่น ทอง  เงิน  เพชร พลอย  ก้อนยาง รองรับข้อมูลวัตถุดิบ รองรับการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อก รองรับการจ่ายวัตถุดิบไปผลิต รองรับการคืนวัตถุดิบจากการผลิต รองรับการปรับปรุงสต๊อกวัตถุดิบ รองรับการทำ Invoice รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รองรับการควบคุมสต๊อกสินค้า รองรับการปรับปรุงสต๊อกสินค้า รองรับการเก็บข้อมูลค่าแรงช่างภายในเพื่อคิดต้นทุนการผลิต รองรับการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อคิดต้นทุนการผลิต สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณการขาย  ปริมาณOrder  และปริมาณการส่งออกให้ลูกค้า สามารถเรียกดูรายงานแผนผลิตได้ สามารถเรียกดูรายงานเปรียบเทียบแผนผลิตกับการผลิตจริง สามารถเรียกดูรายงานสถานะงาน ว่าผลิตถึงขั้นตอนไหน สามารถเรียกรายงานติดตามการผลิตแบบละเอียด สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่โรงงานผลิตแต่ละรายได้ สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่ช่างภายในแต่ละรายได้ สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลงานช่างภายในแต่ละรายได้ สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบเคลื่อนไหว สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือ สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณเนื้อเงินเพื่อจ่ายคืนโรงหล่อได้ สามารถเรียกดูรายงานการสูญเสียทอง เงิน ของช่างภายในได้ สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกสินค้า สามารถเรียกดูรายงานต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละแบบ แต่ละ Order ได้ สามารถเรียกดูรายงานกำไรขาดทุนได้ สามารถเรียกดูกราฟวิเคราะห์การขายได้   ระบบรองรับการจัดการสิทธิการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละคน   สนใจติดต่อ: คุณพิรุณลักษณ์ 086-4135638  E-mail: piroonluk@pchin.co.th Website: http://www.pchin.co.th Facebook: https://www.facebook.com/PChinSoft/ Line ID: @kjr6185r