ป้องกันอันตรายจากการสูบส่งกรด-ด่าง ด้วยการเลือกใช้ปั๊มเคมีโดยผู้เชี่ยวชาญ


ป้องกันอันตรายจากการสูบส่งกรด-ด่าง ด้วยการเลือกใช้ปั๊มเคมีโดยผู้เชี่ยวชาญ

จังหวัดนครพนม    อำเภอนาหว้า
รายละเอียด

กระบวนการสูบส่งกรด-ด่างเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การสูบส่งหมุนวนเคมี บำบัดน้ำเสีย หรือกระบวน
การ CIP ล้วนใช้กรด-ด่างที่มีความเข้มข้น มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง การเลือกใช้ปั๊มเคมีหรือปั๊มสูบส่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญควรเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอันตรายจากสารเคมีที่จะส่งผลต่อพนักงานและโรงงาน
เอส ไรคส์ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มเคมี https://www.youtube.com/watch?v=ftFOJCsskfE&
t=1s เราเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับกระบวนการของลูกค้า เลือกวัสดุปั๊มให้เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ โดยเน้นความทนทานและใช้งานในกระบวนการทางเคมีได้อย่างปลอดภัย ติดต่อเราโทร 02-3223188 หรือ Line: sreich E-mail : mkt2@sreichcompany.com www.sreichcompany.com
#ปั๊มเคมี #ปั๊ม #ปั๊มดูดกรด #ป้องกันอันตรายจากสารเคมี #สารเคมี #เคมีอันตราย #ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มเคมี #ปั๊มเคมีเจ้าไหนดี #หาซื้อปั๊มเคมี #ร้านขายปั๊มเคมี #เอส_ไรคส์ #S_Reich