084-0473244 SQUARE RING BIO-09


084-0473244 SQUARE RING BIO-09

จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด

ตัวกรองน้ำเสีย

ผลิต ขาย ราคา Bio Media พลาสติกมีเดีย (bio media) pall ring media Big bio media ตัวกลางบำบัดน้ำเสีย ตัวกรองน้ำเสีย
Bio Media (พลาสติกมีเดีย)

คุณสมบัติ

สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย

เป็นตัวกลางสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

- ช่วยในการยึดเกาะของสารอินทรีย์และแบคทีเรีย

- ช่วยชะลอการไหลของน้ำ

- ช่วยเพิ่มปริมาณ อ๊อกซิเจนในระบบ

ทำให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆได้ดีขึ้น

- มีน้ำหนักเบา ช่วยกระจายน้ำได้ดี

- การใช้งาน เทลงไปในถังบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียได้โดยไม่ต้องจัดเรียง (Random Dumping)

- เปรียบเสมือนที่เก็บกักจุลินทรีย์ (คอนโดเชื้อโรค)

- ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในน้ำเสีย (BOD LOADING)

น้าเสียที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น


โรงงานผลิต ไบโอมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
บริการให้คำปรึกษาฟรี
สนใจติดต่อฝ่ายขาย /Marketing

ฉ้ตรชัย ใจมาตุ่น

E-mail : innotechthai7@gmail.com
Tel : 084-0473244

OFFICE/FACTORY :
INNOTECH AND ENGINEERING SUPPLY CO.,LTD.
39 Moo. 1 Wangtachang Kabinburi Prachinburi 25110 THAILAND
E-mail : innotechthai7@gmail.com
Line ID : chatchai-pond
Face book : อินโนเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย