บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

บริษัท พลาสติกมอลล์ จำกัด 091-092-3674 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในบริษัท ห้างฯร้าน โกดัง คลังสินค้า ที่ต้องจัดเก็บรักษา ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าสิ่งของ อาทิ ฟิล์มยืดพันพาเลท มินิฟิล์ม 10 ซม. ฟิล์มยืดหน้ากว้าง ฟิล์มม้วนเล็ก 20 ซม. ฟิล์มยืดใช้ในห