รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

บริษัทเอ็มเอ็มเอสเอ็นจิเนี่ยริ่ง
เครื่องผลิตอโซน

ราคา 17,000 บาท