https://www.facebook.com/profile.php?id=100089999895562

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

บริษัท บี-มันนี่ จำกัด สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจ ทุกประเภทฯ ☑️ อนุมัติง่าย ภายใน 30 นาที ☑️ วงเงินสูง50,000- 5,000,000บาท ☑️ ไม่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประกัน ☑️ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ไม่มีมัดจำหรือเรียกเก็บเงินก่อน) สอบถามฟ