บริษัท เทคโนโลยี่ สโตร์ จำกัด

รายละเอียดร้านค้า/บริษัท

เลขที่ 3,5,7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ ห้อง 4E69 ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทร 081-658-5484 , 083-989-4011 , 095-370-8098 e-mail: technostore.2020s@gmail.com